DSP Network
zaterdag 21 september 2019
Partnership in Human Resources


Partner bij arbeidsvoorwaarden

Secundaire arbeidsvoorwaarden worden steeds belangrijker. Werknemers waarderen goede arbeidsvoorwaarden en toekomstig personeel wil graag bij u komen werken. Een pro-actieve houding zorgt er voor dat u makkelijker inspeelt op de arbeidsmarkt. U bent in staat om personeel te betrekken bij de keuze van een eigen arbeidsvoorwaardenpakket. Een a la carte personeelsbeleid dat past bij uw bedrijfsvoering.

Partner bij ad-hoc issues

Tijd is een kostbaar goed. Door optimale afstemming van plaats en tijd kunt u geld besparen. U kent het wel: eindeloze vergaderingen in de late uren en vele malen terugkerende onderwerpen kosten veel tijd. Hierdoor blijven complexe vraagstukken en moeilijke casuïstiek langer liggen dan gewenst. Met behulp van uw partner in personeelszaken haalt u druk van de ketel. Dat leidt tot het snel oplossen van uw vraagstukken.

Partner bij de uitvoering

Ambachtelijk personeelsbeleid is de motor van alle primaire processen binnen een personeelsafdeling. Management en personeel hebben behoefte aan flexibel advies en praktische begeleiding bij hun activiteiten. Vaak komen zij door basale personeelsaangelegenheden nauwelijks aan nieuwe uitdagingen toe. Door externe support krijgt u meer grip op de situatie. U creëert meer ruimte voor beleidsvoorbereidende activiteiten.

Partner in bemiddeling

Personeelsbeleid is constant in beweging. Een partner die de markt kent en daarop anticipeert, is dan ook onmisbaar. Een sparringpartner in personeelsmanagement. Een onderhandelaar bij externe personeelsaangelegenheden, zoals bij beroepsprocedures en in contacten met uitvoerende instanties. Een bemiddelaar bij interne conflicten tussen werknemers onderling én tussen werkgever en werknemer. Zo verzekert u zich van deskundig en neutraal advies.