DSP Network
zaterdag 21 september 2019

Disclaimer

Ondanks dat DSP Network veel zorg heeft besteed aan de inhoud en teksten van de website,
kunnen er geen rechten aan de teksten worden ontleend. 
DSP Network kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, onjuistheden of onvolledigheden die vermeld staan op de website. Ook is DSP Network niet aansprakelijk van de inhoud en virussen met betrekking tot links en andere websites.

Alle teksten en andere materialen vermeld op de website zijn in beheer of eigendom van DSP Network. Niets mag zonder toestemming vooraf door derden worden vermenigvuldigd, gekopieerd of op enigerlei gebruikt worden.

Verzenden van berichten:
Voor alle informatie die wij zenden via de e-mail, post of fax zijn wij nimmer aansprakelijk, indien blijkt dat daar onbedoelde of foutieve gegevens bevatten. DSP Network is nimmer aansprakelijk voor toegezonden post met een niet te verklaren inhoud en waarvan de inhoud niet afkomstig is van DSP Network, noch daarbij overgebrachte virussen.

De verzonden informatie en eventuele bijlagen is uitsluitend bedoeld voor de persoon of eenheid aan wie het is gericht en kan vertrouwelijk en/of bevoorrecht materiaal bevatten. Elke bespreking, verdere verspreiding of ander gebruik van, of het voeren van welke actie ook met betrekking op, deze informatie door personen of eenheden buiten de voorgenomen ontvanger zijn verboden. Indien u niet degene bent aan wie deze informatie is gericht, wordt u vriendelijk verzocht de afzender te contacteren en het materiaal van elke computer te schrappen en te vernietigen.

Vermelding via andere sites:
Via andere sites staat DSP Network vermeld, echter is bij geen enkel van deze internetbedrijven ooit of recent contact geweest of sprake van enige bekendheid. Het hierbij vermelden van naam, adres, plaats en telefoon kunnen onjuistheden bevatten.

 

 

 

 

 

Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland, kvk.: 52422267